"Om du kunde hjälpa till att ändra världen till det bättre, skulle du göra det då?"

Grundarna till DHA svarade ja på den frågan och startade företaget. De ville hjälpa till att skapa en bättre värld för både hästar och för människor genom att sprida kunskapen om H3-metoden. Då de båda har ett förflutet som Riddare blev det också en självklarhet att erlägga en Riddar-Ed med tre ord som ledstjärnor: Mod, Tillit och Samspel:

  • En Riddares första uppgift är, att skydda och försvara den som är värnlös, det kan ibland innebära att man måste följa sin övertygelse trots att det egna jaget riskerar att förlora på det. För det krävs det Mod.
  • En Riddare ska bära på en övertygelse, att världen kan förändras till det bättre. De arbetar ständigt för att skapa förbättring och de tror på förändring. Men för att kunna göra det, krävs det Tillit  till alla individer man möter.
  • En Riddare ska respektera och ha förståelse för sin teamkamrat, för tillsammans ska man uppnå ett gemensamt mål. Allt man gör, måste man göra som ett team eftersom ens liv kan hänga på det och därför så måste man göra avkall på sitt ego till förmån för Samspelet.


Finns inte Modet och Tilliten, blir det inget Samspel.

Affärsidé
 

Vi skapar mod. 
Vårt fokus är mental träning av både häst och människa.
Vårt mål är mod, tillit och samspel.
Vårt verktyg är historiska hästsporter.