Träningshästar

Läs Hippsons reportage om oss och vår hästträning!


Har ar du en häst med beteendeproblem? Vill du ha hjälp att komma igång med en kommunikation byggd på mod, tillit och samspel? Vi jobbar med mellan 150-200 ekipage per år och har utvecklat en speciell metod byggd på mod, tillit och samspel.

Metoden vi utvecklat heter H3, vilket står för Horse-horse, Horse-human och Human-horse. Det är en kommunikationsprincip i tre led, där vi först tittar på häst-häst. Hur beter sig din häst när den ska meddela sig med andra hästar? I steg två tittar vi på hur hästen går till väga när den försöker meddela sig med människor och i det tredje steget, ger vi dig verktygen att helt enkelt prata hästiska med din häst på ert speciella individuella sätt. Metoden är utvecklad av oss sedan 2006 och har nått stor framgång för en mängd ekipage inom olika discipliner.

Detta ingår för dig och din häst:
 
• Miljöträning
• Förberedande arbete för bettlös ridning

• Två dagars arbete/clinic häst och ryttare

• Ett individuellt program för dig och din häst att jobba efter på hemmaplan
• Uppstallning i box/hage för din häst, strö i boxen om den står inne samt hösilage

Jag är intresserad av att ha min häst som träningshäst hos er:

Det är många som insett att man kan använda våra metoder oavsett vilken disciplin man utövar inom häststport, för att bli bättre inom sin egen gren. Vi tror det är därför som vi nått så stor framgång.

Inside the Machine

Posted by Ultra Thoroughbreds on Tuesday, 9 February 2016

Det tar tid att utbilda ett ekipage, och vi tycker att det är viktigt att hästen får den tid som den behöver, vi människor har ofta alldeles för bråttom att nå snabba resultat.

Vi tittar på om din häst har rätt förutsättningar för det du vill göra och lägger därefter upp en utbildningsplan för er båda. Det är många som insett att man kan använda våra metoder oavsett vilken disciplin man utövar inom häststport, för att bli bättre inom sin egen gren. Vi tror det är därför som vi nått så stor framgång.