Har Du Hästikett?

Häst + Etik + vett = Hästikett innebär att hästen alltid sätts i första rummet

  1. Vi anser, att hästen är nyckeln för att lyckas inom alla discipliner och därför sätter vi alltid hästen i centrum gällande omsorg och träning
  2. Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand, före krav från uppfödare, hästhandlare, ägare, ryttare, tränare, tävlingsarrangörer, funktionärer, sponsorer,och media
  3. För hästens bästa är det därför väsentligt att både ryttaren och instruktören är kompetenta och kunniga inom all hästhantering och hästträning
  4. Vi verkar ständigt för ökad utbildning och ökade kunskaper inom hästträning i alla våra kontaktnät
Vad är Hästikett?

Hästikett belyser de mjuka delarna inom olika discipliner: Hur man är mot vår arbetskamrat hästen men också hur vi behandlar varandra. Vi vil ha ett professionellt bemötande bland alla utövare på alla nivåer och mellan olika discipliner, vi vill belysa etiska och moraliska regler för hur vi behandlar våra hästar och för hur vi är mot varandra i alla samlingar där vi umgås - även på nätet. Vi vill ha ett positivt bemötande av alla människor oavsett intresse och bakgrund, där ingen är bättre än den andre och alla ses som individer med olika förutsättningar, En värld, där alla sätter hästen och hästens välfärd i första rummet. Har du Hästikett?

Vision

Vi tror på förändring genom att skapa opinion för att göra människor medvetna om sina beteenden i olika sammanhang i hästvärlden
Hästikett är ett sammansatt ord för Häst - Etik - Vett - (Etikett) i Hästvärlden. Vi tycker att Etik, dvs värderingar och normer för hur man bör agera mot våra vänner hästarna alltid borde vara nummer Ett, men vi ser också att det inte alltid är så i praktiken. Det vill vi ändra på!

Hästikett på nätet

Klimatet på nätet är hårt och hur otroligt det än kan låta, så finns det till och med internationella, professionella instruktörer som uttalar sig rent kränkande när människor med lägre kunskapsnivå publicerar bilder på sig själva i olika forum på nätet. De människor som blir utsatta, tar inte bara skada, de drabbas också av en stor självförtroendekris då de blivit offentligt utpekade, i värsta fall slutar de.

Vi vill inte att det ska vara så.

Hästikett i stallet

Det finns människor som upplever att de blir utsatta för nedlåtande behandling för att "de har fel ras", "fel utrustning" eller "fel märke på kläder och transport" både på ridskolor,  i privatstall och när de kommer ut på allmänna träningar och tävlingar. Det finns till och med de som hävdar att man får lägre poäng på tävling om man rider "fel ras" eller till och med för att hästen inte har en tillräckligt fin härstamning.

Vi vill inte att det ska vara så.

Hästikett i övrigt

Det finns också många som berättar om det agg de upplevt mellan olika olika discipliner och mellan människor inom samma disciplin. Har det blivit kutym att hävda, att just "mitt" sätt eller "min" disciplin är det enda rätta och naturligtvis också det absolut bästa? Man uttrycker sig nedlåtande och fördömer eller förlöjligar den person, det sätt, den gren eller den disciplin som man inte själv utövar.

Vi vill inte att det ska vara så.