Fyra Steg

Akademin för Beridet bågskytte är en kvalitetssäkring för dig och din häst, som utövare inom sporten i Sverige oavsett om ni vill tävla eller bara utöva en träningsform som utvecklar er båda. Akademin finns i 4 steg och antar max 8 deltagare per kurstillfälle. I varje steg kommer du att fördjupa dig i olika områden som berör hästens träning och det beridna bågskyttet. Varje kursdel innefattar en speciell hästdel och efter varje genomgången kurs, får du ett kursintyg som ett bevis på dina kunskaper. Samtliga delmoment måste vara godkända innan du fortsätter till nästa steg:

- Den Beridna bågskytten måste ha en grundläggande hästkunskap om varför hästen reagerar som den gör i olika situationer, samt om hästens förutsättningar för träning

- Den Beridna bågskytten måste ha kunskap om sin utrustning och ha en förmåga att anpassa den

- Den Beridna bågskytten måste ha kunskap om träningsmetodik, tävlingsetik och mental träning

Steg 1: STudentnivå

Steg 3: Tävling 3-4

Steg 2: Tävlingsadept 1-2

Steg 4: Elit 5-8