Varmt välkommen till Akademin för Beridet bågskytte, skandinavien!
För dig som vill lite mer.

Värdegrund

  1. Vi anser, att hästen är nyckeln för att lyckas i Beridet bågskytte och därför sätter vi hästens förberedelser för träning i centrum i alla steg av utbildningen. Vi följer FEI's Code of conduct
  2. Vi verkar ständigt för ökad utbildning och ökade kunskaper inom hästträning bland både utövare och tränare
  3. Vi verkar för dokumenterad erfarenhet hos utövare och tränare och följer Svenska Bågskytte Förbundets tränarutbildning samt International Horseback Archery Alliances graderingssystem

Vision

Akademin för Beridet bågskytte skall vara en ledande utbildning inom sin genre avseende kvalitet och sportsliga framgångar,

Vår verksamhet ska kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens, skickligt ledarskap, gruppkänsla, ansvarstagande och god etik.

Mål

Hästen är nyckeln för att lyckas i Beridet bågskytte och därför sätter vi hästens förberedelser och ryttarens förståelse för det i centrum.

Vi utbildar våra elever till höga skjutpoäng, kunskap i hästens förutsättningar och god träningsetik. Akademins instruktörer har dokumenterad tränarerfarenhet.