Vi byter namn till Dalecarlian Horsebackarchery Academy!

Samma företag, samma ansikten utåt, men nytt namn från den 21 november! Dalecarlian Horsebackarchery Academy Foto; Zandra Ahl Photography Samma företag, samma ansikten utåt, men nytt namn från den 21 november! Dalecarlian Horsebackarchery Academy Foto; Zandra Ahl Photography

Vi byter namn!

Den 18 april 2011 startades företaget Dalecarlian Horse Adventures, som började som enskild firma.

Under åren har vi utvecklat oss, breddat oss, skalat ner och anpassat oss efter marknadens önskemål och krav. Vid årsskiftet 2014/2015 ombildade vi oss till aktiebolag och allt sedan dess har vi börjat resan med att renodla verksamheten.

Förra året startade vi Akademin för Beridet bågskytte, och namnbytet är det första tecknet på att vi riktar verksamheten för Beridet bågskytte - från den 21 november heter vi Dalecarlian Horsebackarchery Academy AB! Samma företag, samma ansikten utåt, samma förkortning (DHA) men nytt namn. Det går även att hitta oss på två webb-adresser framöver:

www.bydha.se (som tidigare huvuddomän)
www.beridetbagskytte.se (pekar på ovanstående)
 

Ylwa och Mats Woxmark


Den 29 november - 2 december träffar du oss på:

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv

Länkar