Viloår för DHTC och Höstjakten

Oklara föutsättningar inför tävlingsåret 2017 stoppar DHA Hunt track Cup och Höstjakten. Foto: cyroo.se Oklara föutsättningar inför tävlingsåret 2017 stoppar DHA Hunt track Cup och Höstjakten. Foto: cyroo.se

Nytt år - nya möjligheter brukar man säga! Vi hoppas att ni alla hade en vilsam jul och en fin start på 2017. Själva låg vi däckade i influensa under hela julen och det är lite segt med återhämtningen därefter.

Ett nytt år är inte bara nya möjligheter, det kan också innebära nya förutsättningar och ändrade spelregler.

Det Beridna bågskytte-Sverige är i omdaning och en av de stora förändringarna skedde under 2016 då sporten blev en officiell gren inom Svenska Bågskytte Förbundet. Det är en spännande tid vi har framför oss, då allt skall införlivas i väl fungerande system, regler och förordningar och den första etappen beräknas vara klar 1 januari 2018. En av de stora utmaningarna som uppstår när det är djur med i bilden, är att sporten skall klassas för tävling hos Jordbruksverket. Detta har ju med djurskyddet att göra, en häst som du tränar eller tävlar med ska vara fri från skada och sjukdom som kan förorsaka lidande. Du som tränar eller tävlar med hästen är ansvarig för att de prestationskrav som ställs är anpassade till hästens fysiska och psykiska förmåga.

Eftersom Beridet bågskytte är en ny sport, skall Jordbruksverket klassicficera vilken slags risk tävlingsformen utgör för hästen och när tävlingen är offentlig behövs det vara en veterinär närvarande. Jordbruksverket delar in tävlingarna i tre nivåer när det gäller djurskyddet och därmed krav på veterinärnärvaro. Nivåerna är Hög risk (tävlingsveterinär närvarande hela tiden), där hamnar alla nya sporter initialt och här ligger Beridet bågskytte idag tills klassificeringen är klar. Det finns också en Medelhög risk (veterinär som besiktigar på morgonen varje tävlingsdag) och en Låg risk (ingen tävlingsveterinär alls). Eftersom klassificeringen inte är klar ännu, och vi börjar att planera en sån stor tävling redan hösten innan, så är det tyvärr uteslutet för vår del av flera skäl att arrangera något i år. De medföljande riskerna som detta skulle innebära, är givetvis avgörande i detta fallet.

Därför kommer tyvärr DHA Hunt track Cup och Höstjakten att ta ett viloår i år! På återseende.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

-

Senaste nyheter

This news in English!