VD har ordet

"Att driva ett företag med socialt entreprenörskap, är en ständig utmaning i en värld där andra drivkrafter dominerar" skriver DHA's VD. Foto: Edvin Woxmark "Att driva ett företag med socialt entreprenörskap, är en ständig utmaning i en värld där andra drivkrafter dominerar" skriver DHA's VD. Foto: Edvin Woxmark
Alla företag, föreningar och andra samman-
slutningar borde ha en värdegrund. Det är själva ryggraden i sättet att verka och agera som utgörs av våra värderingar och vår uppförandekod.

Tillsammans fungerar de som en kompass för både medarbetare och affärspartners och de utgör även grunden för hur vi uppträder och handlar i vardagen och ger oss vägledning i våra beslut.

Vi har valt att kalla vår värdegrund Mod - Tillit - Samspel för Riddared, eftersom vi båda är dubbade Riddare och vår Riddared, är grunden till allt som vårt företag bygger på. Vi svarade på ja på frågan"Om du kunde hjälpa till att ändra världen till det bättre, skulle du göra det då?"när vi startade Dalecarlian Horse Adventures och vår drivkraft har alltid varit, att skapa en bättre värld för alla hästar och deras ryttare, både i vardagen men även på träning och tävling. Vi står för ett hästhumant tänk där hästen ska vara förberedd för sin uppgift, inte bara fysiskt och tekniskt utan även mentalt.

Att kunna stå för sina värderingar och känna till sina personliga styrkor är viktigt både i affärslivet och privatlivet, eftersom våra värderingar är de kraftigaste motivationsverktygen eller drivkrafterna som vi har.

För oss innebär Mod: Att skydda och försvara den som är värnlös, det kan ibland innebära att man måste följa sin övertygelse trots att det egna jaget riskerar att förlora på det.

För oss innebär Tillit: Att bära på en övertygelse, att världen kan förändras till det bättre. Vi arbetar ständigt för att skapa förbättring och vi tror på förändring. Men för att kunna göra det, krävs det Tillit till alla individer man möter.

För oss innebär Samspel: Att respektera och ha förståelse för sin teamkamrat, för tillsammans ska man uppnå ett gemensamt mål. Allt man gör, måste man göra som ett team, därför så måste man göra avkall på sitt ego till förmån för Samspelet.

Gemensama värderingar utgör grunden för djupgående förhållanden. Om två personers värderingar är helt sammanlänkande, kan deras förhållande vara för evigt, om deras värderingar är helt olika, är risken stor att det blir en brytning. Finns inte Modet och Tilliten, blir det inget Samspel, det gäller både hästar och människor.

Ibland kostar det att följa sina värderingar och ibland kostar det att inte göra det, men att säga nej, eller att gå sin egen väg, det kräver alltid både mod och beslutsamhet. 2016 har varit ett tufft år för oss på många sätt, inte minst pga det 8 veckor långa avbrott som ofrivilligt skedde mitt under högsäsong pga att jag akutopererades.

Att driva ett företag med socialt entreprenörskap, är en ständig utmaning i en värld där andra drivkrafter dominerar, man jobbar lite i motvind hela tiden eftersom människor i allmänhet "inte förstår" den sociala drivkraften. Det motstånd man möter i och med att man vill åstadkomma en social förändring, gör att många personer sätter sig emot den, eftersom den påverkar deras komfortabla liv och-/eller självupplevda kunskapsnivå/maktposition i samhället. Motståndet blir gentemot det man försöker förändra, även om det är till det bättre. Trots detta, har vi upplevt att när man verkligen älskar det man gör och jobbar väldigt hårt för det, så är chansen stor, att man långsiktigt förändrar folks medvetandegrad. Vi har i år utbildat 112 personer, gjort 7 shower inför 11.000 personer, arrangerat 5 tävlingar, varit i media 14 gånger och våra älskade teamkamrater hästarna har tagit inte mindre än 26 medaljer vid 15 olika tävlingar. Det visar oss, att medvetandegraden har ökat även i år.

Vi ser tillbaka med tacksamhet på de hårda tiderna som varit, de har gjort oss till dem vi är, och blickar nu framåt mot förändringens år 2017.

 

Ett riktigt Gott Nytt År!

YlwaWoxmark,
VD.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

-

Senaste nyheter